سفارش تبلیغ
صبا ویژن
همواره در پی دانش باشید که طلب آن واجب است . و . . . در سفر، همره و درغربت، همدم است . [امام علی علیه السلام]
 
جمعه 89 تیر 18 , ساعت 2:11 عصر

خداوندا به حق بزرگترین تجلی ات در این شب وبه حق فرستاده گرامی ات از تو می خواهم که برمحمد وآل او درود فرستی وگناهان ما را- که تو به آنها داناتر از خود ما هستی- ببخشایی ،ای کسی که تو دانایی وما نادانیم.

خدایا از تو می خواهیم به حق این مبعث شریف وبه حق سید با لطف وآن عنصر عفیف برمحمد وآلش درود فرستی واعمال ما را در این شب و سایر شبها قبول فرمایی ، گناهانمان را ببخشایی ،اعمال نیک ما را پاداش نیک دهی،اعمال بد ما را مستور داری ، قلبهای ما را با گفتار نیک شادمان داری و روزی ما را که از جانب توست به آسانی فراوان کنی .

خداوندا تو می بینی ودیده نمی شوی، تو در بالاتری نظاره گاه قرار داری،بازگشت وپایان به سوی توست ومرگ وزندگی ودنیا وآخرت برای توست.

خدایا به تو پناه میبریم از این که خوار وذلیل شویم و به تو پناه میبریم از اینکه آنچه را که نهی فرموده ای آنجام دهیم.

خدایا از رحمتت بهشت را می خواهیم واز آتش به تو پناه می بریم پس به قدرتی که داری ما را پناه ده .واز تو حور العین می خواهیم پس به عزتت آن را روزی ما کن.

خدایا بیشترین روزی ما را در هنگام پیری وکهنسالی ما قرار بده وبهترین اعمالمان را هنگام نزدیک شدن اجل هایمان.

خدایا معرفت ما را در همه کارها وحالات نیکو قرار بده و ما را زیر بار منت احدی از خلایقت قرار نده وبه فضل وکرمت همه حوایج دنیا وآخرت ما را براورده ساز و آنچه را از تو خواستیم اول به پدران وفرزندان وهمه برادران ایمانی ما عطا فرما یا ارحم الراحمین .

گزیده ای از دعای شب مبعث –مفاتیح اعمال شب 27 رجبلیست کل یادداشت های این وبلاگ