سفارش تبلیغ
صبا ویژن
رسول خدا فرمود : «هان ! شما را از دشمن ترینِ آفریدگانْ نزد خداوند متعال، باخبر سازم ؟». گفتند : «آری، ای رسول خدا !» .فرمود: «کسانی که با زنان همسایگانِ خویش، زنا می کنند». [جامع الأحادیث]
 
سه شنبه 90 مهر 5 , ساعت 10:50 عصر

اگر عاقلی بخیه بر مو مزن       به جز پنه بر نعل آهو مزن

ز افسار زنبور وشلوار ببر    قفس می توان ساخت اما به صبر

به مطبخ بیفکن ره کوچه را            منه در بغل آش آلوچه را

که نعل از تحمل مربا شود            به صبر آسیا کهنه حلوا شود

..................................................................................

بیچاره مگس مناره باف است           شیرینی سرکه از لحاف است

دندان چپ دریچه کور است                آیینه کهنه بی شعور استلیست کل یادداشت های این وبلاگ