سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند مرا سخت گیر و آزار دهنده برنینگیخت؛ بلکه مرا آموزگاری آسان گیر برانگیخت . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
یکشنبه 96 اردیبهشت 31 , ساعت 9:59 عصر


برد کثیف

تهمت و دروغ و توهین

گماشته های سر صندوق ها

نرساندن تعرفه ها به دست مردم.

جمع کردن صندوق ها قبل از موعد

خرید آراء

تهدید و تطمیع دهیاران و ...

مهر نکردن تعرفه ها

فعال بودن ستاد حتی روز انتخابات.

چقدر حقارت آمیز..

@barge1sabzلیست کل یادداشت های این وبلاگ