سفارش تبلیغ
صبا ویژن
محبوب ترینِ خلق، راستگوترینشان است . [امام علی علیه السلام]
 
سه شنبه 99 دی 9 , ساعت 9:20 عصر

شبهه 3

آیا نزاع اهل بیت(ع) یک نزاع خانوادگی و قومی و بر سر قدرت بود؟(ابوبکر، معاویه، یزید... از اقوام خود پیامبر بودند)

 

جواب:

 اول: همه دشمنان اهل بیت(ع) از خانواده آنها نبودند بلکه دشمنان بسیاری بودند که هیچ نسبت خانوادگی و قومی با آنها نداشتند.

 

دوم: تعریف شما از قوم و خانواده چیست که همه مخالفین اهل بیت(ع) را جزء خانواده و قوم آنها به حساب آورده اید با این معیار همه بشریت را باید یک قوم و خانواده بحساب آورد.

 

سوم: فرض بگیریم اصلا دعوای قومی و خانوادگی باشد مگر هرکجا دعوا خانوادگی و قومی باشد به معنای باطل بودن هردو طرف دعواست آیا اگر یکی از طرفین دعوا حرف حقی را بزند شما نسبت به حرف او بی تفاوت هستید و فرقی بین آن و حرف باطل عضو دیگر خانواده قائل نیستید؟

 

 چهارم: شما خواسته یا ناخواسته ملاک و معیار حقانیت یک مکتب را مشروط به پذیرش همه ی اعضای خانواده و قوم رهبر آن مکتب کرده اید که با هیچ معیار عقلی و عقلایی صحیح نیست

 

پنجم: دعوای خانواده بر سر چیست؟ اینکه ادعا کنید فقط بر سر قدرت بوده است ادعای بی دلیل است و بر فرض که بپذیریم بر سر قدرت بوده است آیا اینکه یکی قدرت را میخواهد تا بشریت را به تباهی بکشاند و دیگری قدرت را میخواهد تا بشریت را به کمال برساند بین ایندو فرقی نیست؟ آن هم در شرایطی که هر دو طرف نزاع -به اصطلاح شما خانوادگی- در موقعیت و جایگاهی قرار دارند که میتوانند این قدرت را به دست بگیرند و سرنوشت شما و جامعه را تعیین کنند آیا شما بی تفاوت خواهید بود؟

واقعیت این است که ماهیت نزاع اهل بیت(ع) با مخالفین آنها نزاع حق و باطل بود و هیچ انسان باوجدانی نمیتواند نسبت به حق و باطل بی تفاوت باشد.

??#محمدمهدی_فریدونی

@antishobhe313mm

 

www.ghalh.parsiblog.comلیست کل یادداشت های این وبلاگ