سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شایسته است که دانش انسان بر گفتارش افزون و خردش بر زبانش چیره باشد . [امام علی علیه السلام]
 
یکشنبه 99 دی 14 , ساعت 8:3 عصر

شبهه 16

 

اگر خداوند می دانست من جهنمی هستم ، چرا مرا خلق کرد ؟

پاسخ:

در واقع این سوال مشتمل بر دو امر است که باید به هر یک از ایندو مستقلا توجه کرد، چرا که حکم هرکدام غیر دیگری است، یکی خلق کردن خداوند و دیگری جهنمی شدن شخص مخلوق.

 

اما اینکه چرا خداوند شخص شما را خلق کرده است بخاطر اینکه از یک طرف شما موجود ممکنی هستید که هستی و وجود برای شما ممکن بوده و از باب تسامح میشه گفت وجود حق شما بوده است و از طرف دیگر خداوند بخیل نیست و هرگونه بخل از ساحت مقدس او بدور است از اینرو اگر خداوند شما را خلق نمیکرد در اینصورت موجودی صلاحیت خلق را داشته ولی خداوند آن را خلق نکرده که این امر با عدالت خداوند و فیاض علی الاطلاق بودن او سازگاری ندارد پس عدالت خداوند وجود شما را اقتضا میکند و خلقت شما از خداوند ضروری است، البته نه به معنای "وجوب بر خدا" که جبر شود بلکه به معنای "وجوب از خدا" که این ضرورت نیز از ناحیه خود خداوند است.

 

و اما جهنمی شدن شما فعل اختیاری شماست که با اختیار خودتان راه شقاوت را در پیش گرفته اید آنهم بعد از اتمام حجت خداوند بر شما و نشان دادن راه نورانی حق و بیان صراط مستقیم به سعادت.

 

بنابراین خلقت خداوند فعل اوست که بر اساس عدالت و فیاض علی الاطلاق بودنش آن را انجام می دهد و انتخاب جهنم رفتن فعل خود شماست که ناشی از سوء اختیار شماست و ارتباطی به فعل خداوند ندارد و اینکه شما با اختیار خودتان گمراهی را انتخاب میکنید دلیل بر این نمیشود که خداوند بر خلاف مقتضای عدالت عمل کند و حق هستی را از شما بگیرد.

??#محمدمهدی_فریدونی

@antishobhe313mmf

www.ghalh.parsiblog.comلیست کل یادداشت های این وبلاگ