سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
رسول خدا فرمود : «هان ! شما را از دشمن ترینِ آفریدگانْ نزد خداوند متعال، باخبر سازم ؟». گفتند : «آری، ای رسول خدا !» .فرمود: «کسانی که با زنان همسایگانِ خویش، زنا می کنند». [جامع الأحادیث]
 
شنبه 96 خرداد 13 , ساعت 12:3 عصر


احکام روزه



 زنان بارداری که وضع حمل آنها نزدیک است و روزه برای حمل آنها ضرر دارد روزه گرفتن بر آنها واجب نیست،
ولی بعدا باید هم قضا کنند و هم برای هر روز کفاره بدهند،

امّا اگر روزه برای خودشان ضرر دارد، روزه بر آنها واجب نیست و کفاره هم ندارد
البته بعداً قضای روزها را باید به جا آورند


زنانی که بچّه شیر می دهند خواه مادر بچّه باشند یا دایه،
اگر روزه گرفتن باعث کمی شیر آنها و ناراحتی بچّه شود روزه بر آنها واجب نیست،
ولی برای هر روز علاوه بر قضا کفّاره (یک مدّ طعام) هم واجب است،

امّا اگر روزه برای خودشان ضرر داشته باشد، کفّاره واجب نیست،

فقط باید بعداً روزه هایی را که نگرفته اند قضا نمایند


آیت الله مکارم شیرازی



لیست کل یادداشت های این وبلاگ