سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از لغزش جوانمردان در گذرید که کسى از آنان نلغزید ، جز که دست خدایش برفرازید . [نهج البلاغه]
 
جمعه 96 اردیبهشت 29 , ساعت 10:54 عصر

زنگ احکام

  • حیله های ربا که قصد جدّی در آن نیست، 

مثل آنچه در میان بعضی معمول است
که وامی را به کسی می دهند
و بعد سود آن را که چند هزار تومان است با یک سیر نبات مصالحه می کنند
باطل و بی اساس است

  • و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود:بسیاری از مردم پولی می دهند و خانه ای را رهن می کنند و مال الاجاره خانه تخفیف داده می شود، 

این کار به یک صورت صحیح است و به یک صورت باطل،
هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحیح است،
ولی اگر قبلاً وام و رهن انجام گیرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقلیل داده شود حرام و باطل است

  • اراضی موات با ثبت دادن ملک کسی نمی شود، 
بلکه باید آن را احیاء کند یعنی آماده برای کشت و زرع نماید

آیت الله مکارم شیرازی
@barge1sabzلیست کل یادداشت های این وبلاگ