سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند مرا سخت گیر و آزار دهنده برنینگیخت؛ بلکه مرا آموزگاری آسان گیر برانگیخت . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 96 اردیبهشت 29 , ساعت 10:11 عصر

1 - در حجاب اسلامی نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمی کند
بلکه واجب است پوشاندن تمام بدن غیر از صورت و دستها تا مچ،
ولی پوشیدن لباسهای زینتی هر چند بدن آشکار نباشد جایز نیست

1 - نوشتن و امضاء کردن اسناد در تمام معاملات می تواند جانشین خواندن صیغه لفظی گردد،
جز در ازدواج و طلاق که احتیاط واجب آن است که صیغه لفظی خوانده شود
کشیدن سیگار و انواع دخانیات اگر به تصدیق اهل اطّلاع ضرر مهمّی داشته باشد حرام است، ولی مواد مخدّر مطلقاً حرام است
@barge1sabz

3 - خرید و فروش خون برای نجات جان بیمار جایز است،
ولی در مورد خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن، احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند



لیست کل یادداشت های این وبلاگ