سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] آنان را طاعت دارید که در ناشناختنشان عذرى ندارید . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 88 اردیبهشت 2 , ساعت 10:0 عصر

دَرغَسِّ زد وَ زیرِِ چراغ ،غَرَََّسِ کرد شرِّس نفتاش رخت

این یک جمله قدیمی روستای حاجی آبادزرین بود یعنی ناگهان زیر چراغ زد صدای غرشی از ان بر خواست وناگهان نفتهای درونش سرازیر شد وریخت.

چند کلمه دیگر راهم ملاحظه کنید:

ببُّو =علامت تعجب

شترق=القای معنای شکستن چیزی

گرومبس=القای معنای افتادن وافعال مشابه

پدر بابو درپدر بابو =جد اندر جد

یه برّ،یه بیله،اووّه=تعداد زیاد(همراه با تعجب)

پلته=فتیله

گرده=قلوه

ورجی=با عجله بلند شو

آله=نصف

جزغاله=از شدت سوختگی  مانند زغال شده

 پرتوکرد=پرتاب کرد

وردو زن=بدو

بعضی کلمات ریشه دارهم هستند که به مرور زمان تغییر کرده اند،

 مثل:

مُزبق:مطبخ(محل پخت و پز)

مشغلذمه: مشغول الذمه

شما هم می توانید به این لیست بیفزایید !!!لیست کل یادداشت های این وبلاگ