سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دنیا را دشمن بدارید، تا خدا دوستتان بدارد [حضرت مسیح علیه السلام ـ چون از ایشان درباره کاری که خدا دوستی به بار می آورد، پرسیدند ـ]
 
یکشنبه 96 خرداد 21 , ساعت 9:25 صبح

برگ سبز

 

بعضیا اینجورین :
هر کی به رهبر و انقلاب دلبستگی پیدا کنه محبوبشون میشه، هر کی فاصله بگیره؛ ازش فاصله میگیرند..

بعضیا هم:
به کسی دل می بندند که از رهبر و انقلاب فاصله بگیره. هر چی دشمن تر، محبوب تر و فرهیخته تر و روشنفکر تر..

ولی من؛
حزب بادم.
هر جا همه رفتند منم میرم.
نون رو به نرخ روز می خورم.
امروز این وریم فردا اون وری.
منطق من دری وری..

@barge1sabzبرگ سبز   لیست کل یادداشت های این وبلاگ