سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ای کمیل ! محبوب ترین چیزی که بندگان، پس از اقرار به خدا و اولیایش ، به درگاهش پیش می آورند، خویشتنداری، تحمّل و شکیبایی است . [امام علی علیه السلام ـ به کمیل بن زیاد ـ]
 
یکشنبه 96 اردیبهشت 31 , ساعت 9:44 عصر

روحانی به هر ضرب وزوری رای را گرفت..

با خرید رای، هر رای سی هزار تومان در این مناطق، نرخ جاهای دیگه را نمی دانم.
با گماشته سر صندوق ها
با جمع کردن شناسنامه ها
با نرساندن تعرفه ها
با مهر نکردن تعرفه ها
با تهدید مردم و تطمیع دهیارها و مسئولین اجرایی
با تهمت و افترا و رقیب هراسی
با دهها شبکه ماهواره ای ضد انقلاب
با هزاران کانال حرمت شکن
و با هر دوز وکلک دیگری

هر چه بود تموم شد و نتیجه هم تایید .

شکایت ها هم دنبال شود یا نه تاثیری در نتیجه ندارد.

اگر چه این لکه ننگ بر دامن سیاست بازان مولتی میلیاردر و نیرنگ باز و متکبر در تاریخ ایران ثبت شد و باقی می ماند و از دامن دولت روحانی و کابینه اش پاک نخواهد شد.

ولی روحانی که بعید می دانم ولی اعوان و اذنابش این را باید بفهمند،که ما 16 میلیون رای صحیح و بی غل و غش داریم.

16
میلیونی که منتقدیم و اتفاقا خیلی هامان پای کار

نمونه آن را در اجتماعات عظیم تهران و اصفهان و مشهد و قم همه دیدند.

ما به پشتوانه16 میلیون رایی که داریم در این مملکت سهیم هستیم.

باید صدای ما شنیده شود و گرنه روحانی رییس جمهور همه نخواهد بود.

شنیدن صدای اقشار محروم و مستضعف و کم درآمد
جلوگیری از فساد و رانت و ویژه خواری حتی هم حزبی ها و وابستگان
پرهیز از خوی اشرافیگری و خود را طبقه ممتاز دانستن
شفافیت در قرار دادهای بین المللی و واگذاری های داخلی و مردم را نا محرم ندانستن.

برخی از مطالبات ما 16 میلیون است.

و در راه تحقق این خواسته ها از مبارزه دست نخواهیم کشید

@barge1sabzبرگ سبزلیست کل یادداشت های این وبلاگ